REGULAMIN KONKURSÓW/ROZDAŃ

1. Organizatorem konkursu jest blog http://juliamakeupgirl.blogspot.com/ we współpracy z firmą podaną w opisie
2. Sponsorem nagród są blog http://juliamakeupgirl.blogspot.com/ i firma jak wyżej 
3. Niniejszy konkurs adresowany jest wyłącznie do czytelników bloga oraz fanpage JuliaMakeUpGirl
4. Wymogiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie zadania opisanego w poście.
5. Zamieszczając komentarz, autor tym samym przyjmuje warunki Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883).
6.Czas trwania konkursu/rozdania podany jest w poście konkursowym.Komentarze zamieszczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzcy.
7. Nagrodą w konkursie jest zestaw kosmetyków.
8. Spośród prawidłowo zamieszczonych zgłoszeń zostaną wybrani zwycięzcy (lub jeden zwycięzca) którzy otrzymają nagrodę. (Ilość nagród jest zawsze opisana szczegółowo w poście)
9.Ogłoszenie wyników nastąpi po 3 dniach od zakończenia konkursu.
10.Osoby dopytujące się o wyniki zostają automatycznie wykluczane z konkursu.
(Z powodu niezapoznania się z regulaminem)
11.Zwycięzca ma 7 dni na zgłoszenie się po wygraną,w przeciwnym razie losuję kolejną osobę lub robię dogrywkę.
12.Nie wysyłam wiadomości o wygranej.
13. Nagroda zostanie wysłana pocztą w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania danych adresowych od zwycięzcy konkursu na mój koszt.
14. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
15.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. W sprawach nie określonych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.

1 komentarz:

Dziękuję bardzo za każdy komentarz :)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...